GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ve studiu NamOMent

Milí klienti studia a návštěvníci mých webových stránek. Prosím seznamte se zásadami zpracování svých osobních údajů, které mi tímto svěřujete, a právy, které máte (jakožto subjekty údajů) v souvislosti s GDPR (anglická zkratka pro Nařízení o ochraně osobních údajů).


Správce
Lucie Chlubná – OSVČ (dále jen "Správce")IČ:75182998, provozovna Jaselská 12 , 602 00 Brno, kontaktní telefon: +420 604506082 ; kontaktní email: studio@namoment.cz


Bezpečnost
Lucie Chlubná (OSVČ) provozuje web www.namoment.cz a je Správce osobních údajů. Zavazuje se respektovat a chránit vaše právo na soukromí. Přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje, které poskytnete v rámci obchodního styku osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně apod. Tyto údaje dále zpracovává, zabezpečuje proti zneužití, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při registraci v kontaktním formuláři či souhlasem se zasíláním obchodních nabídek (newsletterů) přijímáte jejich znění a postupy v nich uvedené.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): Poskytování služeb, plnění smlouvy, oprávněného zájmu

Běžné osobní údaje, které jsou zpracovávány:

 • Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail - tyto informace nezbytně potřebuji k plnění smlouvy. Některé z těchto údajů mi poskytujete telefonicky, osobně, vyplněním objednávkových formulářů při návštěvě mých webových stránek.
 • Adresa, IČ, DIČ (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • IP adresa, email, jméno a příjmení, na co klikáte v e-mailu využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních newsletterů. Jste-li mým klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste mým klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Fotografie ze cvičebních akcí a seminářů, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány. Pořizování fotografií a videozáznamů pro marketingové účely je zcela výjimečné a pořizují se s písemným souhlasem všech účastníků.

Zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:

Jedná se o údaje o věku a zdravotním stavu. Sdílení těchto údajů není ze strany klientů povinně vyžadováno, je na dobrovolném uvážení klientky – klienta. Tyto údaje mi slouží k poskytnutí co nejvhodnější služeb a jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro řádné poskytování služeb Správcem.


Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají na základě zpracovatelské smlouvy (tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům) přístup externí spolupracovníci správce:

 • administrační pracovnice
 • účetní pracovník a pracovník IT řešení
 • platformy Facebook, Smartemailing, Google, Microsoft

V budoucnu budou možná využity další aplikace pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům probíhá jen v rámci závazných právních předpisů.Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacímOsobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 • právo na přístup k informacím - bude doloženo písemně (elektronickou formou), jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány a jaký je účel tohoto zpracování.
 • právo na omezení zpracování - pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, nebo že provádím zpracování nezákonně
 • právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování – kdykoliv odhlášením z newsletteru v patičce mailu omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení, ale stále zpracovávám vaše osobní údaje pro účely organizace kurzů, seminářů apod.
 • právo na výmaz - smažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat elektronickou poštou.

V případě využití těchto práv z vaší strany mě kontaktujte na: studio@namoment.cz a ve lhůtě 30 dní vám bude vyhověno.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li moje klientka nebo klient, na základě mého oprávněného zájmu. Pokud klientkou nebo klientem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018


Více zde: https://www.namoment.cz/gdpr/